Adam Pazera

ZA Adam PazeraAdam Pazera - z urodzenia jędrzejowianin, z... „konieczności życiowej" - Ślązak (studia: socjologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Wieloletni szef kultowego katowickiego kina „Światowid", które jako jedno z pierwszych w Polsce (początek XXI wieku) zostało przyjęte do sieci EUROPA CINEMAS. Organizator wielu nie-konwencjonalnych premier i spotkań z twórcami w kinie. Wieloletni uczestnik Festiwalu Filmowego w Cannes (relacje m.in. do Radia Kielce, artykuły do „Gazety Jędrzejowskiej"), co zaowocowało w ub. roku jesienią przyjazdem do Katowic Dyrektora canneńskiego Festiwalu - Thierrego Fremaux! Pomysłodawca i współorganizator jesiennych spotkań przedstawicieli polskiej Sieci Kin Studyjnych - pierwsze takie spotkanie odbyło się we wrześniu 2012 roku... w Jędrzejowie! Otwarty na propozycje jędrzejowskiego Centrum Kultury...?!

ZA Adam Pazera 1 ZA Adam Pazera 2
ZA Adam Pazera 3
Jesień 2013r. - przyjazd do Katowic Thierry'ego Fremaux - Dyrektora Festiwalu w Cannes