Edward Sędek

ZA Edward SedekProf. zw. dr hab. Edward Sędek ukończył studia w 1968r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, zaś pracę w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji rozpoczął już na ostatnim roku studiów. Pracował kolejno na stanowiskach: asystenta, st. asystenta i adiunkta. W 1980r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych.
Współpracując z  Zakładem  Materiałów Magnetycznych POLFER prowadził badania materiałów ferrytowych. W 1991r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W tym samym roku zostaje powołany na stanowisko profesora, a w 1992r. zostaje zastępcą dyrektora PIT ds. naukowych.

Swą działalność prowadzi w dyscyplinach naukowych: Elektronika i Telekomunikacja. Jest autorem 55, zaś współautorem ponad 200 publikacji oraz współautorem dwóch książek. Większość opracowanych mikrofalowych podzespołów ferrytowych, takich jak cyrkulatory oraz izolatory paskowe i mikropaskowe została wdrożona do produkcji w WZR RAWAR, ZMM POLFER i ZD PIT.

Począwszy od lat 90. aktywnie uczestniczy w pracach nad mikrofalowymi antenami dla potrzeb radiolokacji. Aktualnie zajmuje się tematyką anten aktywnych dla radarów wielofunkcyjnych. Za cykl prac nad mikrofalowymi podzespołami ferrytowymi otrzymał dwukrotnie nagrodę IV Wydziału Nauk Technicznych PAN. W latach 1995 – 2011 był członkiem z wyboru Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, aktualnie jest członkiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji tego Komitetu. Jest recenzentem 17 rozpraw doktorskich, 9 habilitacyjnych oraz promotorem 4 zakończonych prac doktorskich. Od 1987r. przewodniczy komitetowi organizacyjnemu kolejnych, cyklicznych konferencji MIKON (od 1994 międzynarodowych), na których prezentowany jest dorobek naukowy w dziedzinie mikrofal oraz radiolokacji ośrodków krajowych i zagranicznych.

W latach 1991-2009 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Prac PIT” i „Postępów Radiotechniki”. W latach 1999÷2001 pełnił funkcję przewodniczącego połączonego chapteru  AP/AES/MTT Polskiej Sekcji IEEE. W 2008 roku podejmuje pracę na stanowisku profesora w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, prowadząc wykłady w zakresie elementów elektronicznych, technik bardzo wysokich częstotliwości, anten i propagacji fal, podstaw teorii pola elektromagnetycznego i optoelektroniki oraz projekty związane wymienioną wyżej tematyką

W dniu 3. kwietnia 2009 roku z rąk Prezydenta RP Śp. Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych.