Józef Wiejacz

ZA Jozef WiejaczJózef Waldemar Wiejacz, ur. 8 marca 1933 w Jędrzejowie - dyplomata, magister historii stosunków międzynarodowych Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1951-1955). Zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1954-2006.

Jako dyplomata pracował w ambasadach w Ankarze, Teheranie, Oslo, Waszyngtonie - gdzie był zastępcą ambasadora jako Radca Minister Pełnomocny (1973-1977); był ambasadorem we Włoszech, na Malcie i stałym przedstawicielem Polski w FAO w Rzymie (1984-1989). W latach 1995-2000 był ambasadorem w Finlandii.

W centrali MSZ był referendarzem, radcą, starszym radcą, naczelnikiem wydziału brytyjsko-skandynawskiego, wicedyrektorem i dyrektorem departamentu studiów i programowania, wiceministrem spraw zagranicznych (1980-1984), ambasadorem-ad-personam i pełnomocnikiem ministra ds. współpracy bałtyckiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i współpracy międzynarodowej w zakresie Ochrony Środowiska (1990-1995), ambasadorem tytularnym, przewodniczącym komitetu wyższych urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego i przewodniczącym Komitetu Krajowych Koordynatorów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (2000-2006).

Uczestniczył jako delegat lub przewodniczący delegacji w kilku sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach i spotkaniach KBWE w Belgradzie i Madrycie, w rokowaniach rozbrojeniowych w Genewie i w Wiedniu, w Konferencji Rozbrojeniowej w Sztokholmie i w wielu innych konferencjach, w tym w spotkaniu na szczycie w sprawie ochrony środowiska w Rio de Janeiro.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Lwa Republiki Finlandii. Wyróżniony licznymi medalami i honorami polskimi i zagranicznymi, w tym Medalem Zasłużonego Działacza Kultury, Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej, Honorowym Obywatelstwem miasta Baltimore.

 

O swoich związkach z Jędrzejowem Józef Wiejacz pisze tak:

Z Jędrzejowem wiele mnie łączy. Urodziłem się w Jędrzejowie i mieszkałem tam do 1951 r. W latach 1939-41 chodziłem do szkoły podstawowej, w latach 1943-45 na tajne komplety do prof. Edwarda Gugulskiego. Od września 1945r., byłem uczniem Gimnazjum i Liceum, które ukończyłem w 1951r. Byłem aktywny w ZHP (1945-1949), dochodząc do stopnia zastępcy hufcowego. Pełniłem również funkcje przewodniczącego samorządu szkolnego (1950-1951) i prezesa szkolnego Klubu Sportowego. Przez 2 sezony grałem w drużynie piłkarskiej „Naprzód" Jędrzejów. W Liceum poznałem Halinę Chatys z Jędrzejowa, która ukończyła Politechnikę Wrocławską i Warszawską a od 1955r. jest moją żoną.
Na cmentarzach w Jędrzejowie pochowani są moi dziadkowie po stronie ojca i matki, moi rodzice, moja teściowa, mój brat Ireneusz, a także liczni dalsi krewni i kuzyni.

link czytaj także książkę: Opowieści o świcie i zmierzchu