Łukasz Smacki

ZA Lukasz SmackiŁukasz Smacki urodził się w 1982 roku w Pińczowie i wychowywał się w miejscowości Kulczyzna obok Jędrzejowa. W latach 1997-2001 był uczniem liceum im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, profil matematyczno-fizyczny, klasa A. Jego ojciec, Zdzisław Smacki, był policjantem w wydziale kryminalnym jędrzejowskiej Policji, a potem komendantem posterunku Policji w Sobkowie. Syn odziedziczył po nim zamiłowanie do oglądania filmów detektywistycznych i jako dziecko oglądał ich bardzo dużo. Potem wciągnęły go nowoczesne technologie i rozpoczął studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Po studiach otwarł swoją pierwszą firmę Cybertec i przeniósł się do Bielska-Białej. Stamtąd było blisko do gór, a wówczas nałogowo jeździł na snowboardzie. Potem zaproponowano mu doktorat i pracę na Uniwersytecie Śląskim i wkrótce potem przeniósł się do Katowic.

W swoim doktoracie Łukasz Smacki postanowił połączyć swoje dwa obszary zainteresowań: informatykę i kryminalistykę. Podczas wizyty w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie (polskim CSI) odkrył, że analizie poddawanych jest wiele nietypowych śladów z miejsc przestępstw, takich jak odciski ust, uszu, porów skórnych czy ślady po rękawiczkach. Co więcej, okazało się że analiza tego typu śladów jest przeprowadzana metodami z lat 80, zupełnie bez użycia komputera. Podjął więc wyzwanie stworzenia komputerowego systemu identyfikacji odcisków ust (tzw. czerwieni wargowej) do celów kryminalistycznych. Wybrał odciski ust, ponieważ ich analiza jest najtrudniejsza i najbardziej czasochłonna (może zająć ekspertowi cheiloskopii nawet 2 miesiące). Stwierdził, że jeżeli uda mu się stworzyć oprogramowanie do identyfikacji odcisków ust, to rozszerzenie go o analizę innych typów śladów (np. uszu, porów skórnych, czy śladów rękawiczek) będzie już tylko formalnością.

Po czterech latach zrezygnował z pracy na uniwersytecie i otworzył dwie kolejne firmy k12 sp. z o.o. oraz faster sp. z o.o. Obie firmy wygrały konkurs na e-startup w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1 i otrzymały dotację z Unii Europejskiej.

Obecnie mieszka w Katowicach, prowadzi firmy i kontynuuje doktorat. Jest autorem pierwszej na świecie komputerowej metody identyfikacji odcisków czerwieni wargowej. Stworzył również unikalną na skalę światową bazę danych odcisków ust do celów naukowych, która składa się ona z 400 odcisków ust pochodzących od 50 osób. Obecnie pracuje nad metodą, która będzie w stanie identyfikować ślady ust o niskiej jakości (zawierające fragment ust lub częściowo rozmyte). W wolnych chwilach gra w tenisa, jeździ na snowboardzie i podróżuje.