Piotr Maciej Przypkowski

ZAPiotr Maciej Przypkowski, Dyrektor Państwowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie