1890  Mappa Dyecezyi Kieleckiej - dar ks. Józefa Sikorskiego dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego

Więcej w tej kategorii: