Maria Blicharska

ZAMaria Blicharska, inż. technologii spożywczej, urodzona w Jędrzejowie, ukończona SP Nr 3 i LO w Jędrzejowie