Marian Senderowicz

ZA Marian SenderowiczMgr inż. Marian Senderowicz. Urodziłem się w 1948 roku, w Niegosławicach pow. Jędrzejów, gdzie ukończyłem bardzo dobrą Szkołę Podstawową, a następnie w 1968r. po ukończeniu Technikum Kolejowego w Krakowie, rozpocząłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Równolegle studiowałem na Politechnice Krakowskiej, uzyskując tytuł mgr inż. transportu o specjalności organizacja i technika.

Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, gdzie zorganizowałem Okręgowy Ośrodek Informatyki PKP w Krakowie i w 1977 roku zostałem Naczelnikiem Ośrodka Informatyki. Ośrodkiem kierowałem do 1990r., wdrażając wiele systemów informatycznych z zakresu kierowania i zarządzania i kierowania transportem kolejowym, w tym informatyczny system rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych.

W 1990 roku zostałem powołany na stanowisko Naczelnika Zarządu Automatyki i Telekomunikacji DOKP Kraków.

W latach 1994 do 1998 pracowałem jako Inżynier Budowy Elektrociepłowni miasta Wupertall w Niemczech. Po powrocie z kontraktu w Niemczech rozpocząłem pracę jako Główny Inżynier Inwestycji w Polskich Liniach Kolejowych SA w Krakowie. Pracowałem przy realizacji obiektów takich, jak Krakowskie Centrum Komunikacyjne czy linia kolejowa łącząca Dworzec Główny PKP w Krakowie z Lotniskiem w Krakowie Balicach.

Równolegle z pracą zawodową pracowałem społecznie w Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąc funkcje Drużynowego 17 KDH, oraz w Samorządzie Krakowskim będąc z woli wyborców Radnym i Przewodniczącym Komisji Infrastruktury a także Ławnikiem Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecnie zbieram materiały historyczne, ponieważ zamierzam napisać książkę o losach powojennych członków Armii Krajowej - Pododdział AK Wodzisław ps. ‘Łąka’ placówka nr 12 Nawarzyce ps. ‘Piasek’.