KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

61    Dom, ul. 11 Listopada 12

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. 11 Listopada 12

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

245 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany w 1920r., piętrowy

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów