KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

66    Dom, ul. 11 Listopada 42

Obecna funkcja:

mieszkalna i usługowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. 11 Listopada 42

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

204 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Uchwała nr XXIX/216/08 Rady Miejskiej z dnia 11.09.2008r., w sprawie terenu położonego w Jędrzejowie, ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, 3 Maja, dr. Kwarty i Kacpra Niermirskiego, §7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 238, poz. 3142 z 19.11.2008r.)

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z 1920 roku przebudowywany w 1974 - 1975r., piętrowy, dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów