KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

69  Dom, ul. Pińczowska 1

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 1

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

627 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z XVIII w., przebudowywany w 1919r., piętrowy, dach dwuspadowy kryty blacha, elewacja odnowiona w 2010r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów