KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

78  Dom, ul. Pińczowska 16

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 16

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

168 obręb 6

Własność:

Gmina Jędrzejów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z końca XIXw., modernizowany w 1919r., piętrowy, dach czterospadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów