KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

79  Browar – pozostałości słodowni

Obecna funkcja:

ruina

Materiał:

murowany

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Mikołaja Reja 2b

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

231 obręb 3

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

riuna

Data wykonania ewidencji:

10.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumety archiwalne:link

Uwagi:

Obiekt z początku XX w. służył jako słodownia zakładu browarniczego

Ewidencja Zabytków Jedrzejów