KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

80  Dom, ul. Reymonta 10

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Reymonta 10

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

229/1 obręb 3

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

01.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z 1920r., generalna modernizacja w latach 2009-2010.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów