KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

81    Cmentarz parafialny (Parafia Jasionna)

Obecna funkcja:

cmentarz grzebalny

Materiał:

 

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Jasionna

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Jasionna

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

86 obręb 11

Własność:

Parafia w Jasionnie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Cmentarz z roku 1949, teren w granicach ogrodzenia.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów