KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

82    Dwór w Laskowie

Obecna funkcja:

nieużytkowany

Materiał:

murowany

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Lasków

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Wilanów 16

Lokalizacja archeologiczna:

obok stanowisko nr 11/89-60 osada, średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

668 obręb 14

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z roku 1927 murowany, dach kryty blachą, kopertowy, modernizowany w latach 60-tych XX w., obecnie wymagający remontu.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów