KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

83    Kaplica w Lścinie

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Lścin

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Lścin

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

319 obręb 15

Własność:

Parafia MB Częstochowskiej w Jasionie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt pochodzący z drugiej połowy XIX w., remontowany i przebudowywany.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów