KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

84     Cmentarz epidemiczny w Łysakowie

Obecna funkcja:

pomnik

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Łysaków Drugi

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Łysaków Drugi

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

93 obręb 18

Własność:

Gmina Jędrzejów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt powstał w połowie XIX w.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów