KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

85    Cmentarz parafialny (Parafia Łysaków)

Obecna funkcja:

cmentarz grzebalny

Materiał:

 

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Łysaków

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Łysaków

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

310,194,193,192 obręb 19

Własność:

Parafia w Łysakowie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

 

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów