KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

86    Kaplica - Łysaków Pod Lasem

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Łysaków Pod Lasem

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Łysaków Pod Lasem 78

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

5 obręb 20

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

W pobliżu lasu w Łysakowie znajduje się cenna, najstarsza na tym terenie, murowana z cegły kapliczka. Powstała ok. 1890r., w jej wnętrzu znajduje się obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów