KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

87    Ogrodzenie z bramkami (Kościół w Mnichowie)

Obecna funkcja:

gospodarcza

Materiał:

murowane

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Mnichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Mnichów 71

Lokalizacja archeologiczna:

7/89-60 ślad osadniczy nr 7

Numer ewidencyjny działki:

256/2 obręb 21

Własność:

Parafia Świ. Szczepana diakona w Mnichowie

Rodzaj użytkowania:

gospodarczy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt powstał ok. 1900r. z kamienia pokryty płytkami betonowymi o spadku jednostronnym.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów