KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

92    Kapliczka Św. Ducha

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II

Lokalizacja archeologiczna:

nr stanowiska 4 z obszaru 90-60 osada

Numer ewidencyjny działki:

106 obręb 1

Własność:

Województwo Świętokrzyskie
ŚZDW w Kielcach

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Kapliczka umiejscowiona na terenie dawnego cmentarza kościoła Św. Katarzyny (obecnie Św. Trójcy). W latach 30-tych XX w. podczas budowy drogi z miasta do szpitala natrafiono na stary cmentarz, gdzie oprócz szkieletów znaleziono srebrne monety z XI i XII w. W 2008 roku kapliczka Św. Ducha została odnowiona przez mieszkańców Jędrzejowa.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów