KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

93    Kopiec Bł. Wincentego Kadłubka

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

1918r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

46 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Wystawiony w 1918 roku przez mieszkańców Sudołu, Brzeźnicy, Prząsławia w 700. rocznicę przybycia Wincentego Kadłubka do klasztoru OO Cystersów. Stoi w prawdopodobnym miejscu spotkania w momencie przybycia błogosławionego i ówczesnego opata cystersów.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów