KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

94    Wieża ciśnień

Obecna funkcja:

obiekt wolnostojący

Materiał:

murowany

Datowanie:

1943r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kolejowa

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

212/11 obręb 3

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

ewidencja gminna

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt wybudowany na terenach PKP w roku 1943. Służył przez wiele lat jako zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jędrzejowa i kolei. Od kilkunastu lat jest nieużytkowany, jest stałym elementem zabudowy Jędrzejowa.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów