KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

70  Zajazd (obecnie dom), ul. Pińczowska 2

Obecna funkcja:

handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 2

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

145 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z XIX w. parterowy, dach dwuspadowy kryty papą, użytkowany na usługi handlowe.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów