KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

71  Zajazd (obecnie budynek handlowy), ul. Pińczowska 4

Obecna funkcja:

handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 4

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

153 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Rodzaje zagrożenia:

 

Uwagi:

Budynek z XIX w. przebudowany obecnie handlowy, parterowy, dach dwuspadowy kryty papą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów