KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

73  Dom, ul. Pińczowska 8

Obecna funkcja:

mieszkalna i usługowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 8

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

155 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z końca XIX w. przebudowany w 1920r., piętrowy, dach dwuspadowy kryty blachą

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów