KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

76  Dom, ul. Pińczowska 12

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Pińczowska 12

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

158 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z końca XIX w., przebudowany początkiem XX w., piętrowy dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów