KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

89    Cmentarz (Parafia w Mnichowie)

Obecna funkcja:

cmentarz grzebalny

Materiał:

 

Datowanie:

początek XIX w.

Miejscowość:

Mnichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Mnichów

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

409 obręb 21

Własność:

Parafia Św. Szczepana diakona
w Mnichowie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Cmentarz z drugiej połowy XIXw., w granicach ogrodzenia.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów