KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

37     Budynek mieszkalny, pl. T. Kościuszki 1a

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 1a

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

146 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

21.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z XVIII w., piętrowy, dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów