KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

39    Dom, pl. T. Kościuszki 3

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 3

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

162/2 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

12.04.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z XVIII w, przebudowywany XIX w. i na początku XX w., piętrowy, dach dwuspadowy, wymaga remontu.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów