KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

1    Śródmieście Miasta Jędrzejowa

Obecna funkcja:

śródmieście

Materiał:

 

Datowanie:

XIII-XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Śródmieście

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

 

Własność:

 

Wpis do rejestru:

A.97 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

08.04.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Zabytkowe założenie urbanistyczne którego ośrodkiem jest duży rynek, z którego narożników wychodzą ulice przecięte wąskimi przecznicami. Zespół zabudowy Rynku i przyległych ulic pochodzi z okresu XIII-XIX wieku z późniejszymi nawarstwieniami. Charakter architektoniczny poszczególnych pierzei Rynku zróżnicowany - od scalonego wystroju pierzei południowej do dysharmonii pierzei północnej (dom handlowy). Wartość przestrzenna Rynku obniżona jest wyburzeniami fragmentów narożnych (ul. Kościelna, ul. Partyzantów) - zwarty charakter architektoniczno-przestrzenny posiada ciąg ulicy Pińczowskiej.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów