KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

2    Kościół parafialny Św. Trójcy

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XV w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Lokalizacja archeologiczna:

nr stanowiska 3/90-60 kościół, cmentarz przykościelny, późne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

29 obręb 5

Własność:

Parafia Św. Trójcy

Wpis do rejestru:

A.98 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

25.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Pierwsza poł XV w., przebudowa i dobudowa zakrystii pd. 1479r. sklepienie prezbiterium XV/XVI, dobudowanie skarbczyka przy zakrystii XVI w., przebudowa 1592r., odbudowa po pożarze 1695-1699, sklepienie nawy ok. XVII lub XVIII, dobudowa naw bocznych 1754-1762r. dobudowa kruchty pd. XIX, rozbudowa w kierunku zachodnim 1978-1982r., architekt Jerzy Żukowski

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów