KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

3    Kościół Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/1 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

do restaurowania

Data wykonania ewidencji:

15.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Kościół to trzynawowa późnoromańska bazylika z przekształceniami z okresu gotyku i baroku. Początek XIII w. (na reliktach z ok. 1140r.), przebudowany w 2 poł. XV w. dobudowano zakrystię, Zniszczony pożarem 1726r., odbudowano I rozbudowane prezbiterium ku wsch. 1728-1730r., dobudowa dwuwieżowej fasady 1751-1754r., zniszczenie hełmów wież 1914r., odrestaurowane przed 1926r. i w latach 1948-1952, kaplica Wniebowzięcia NMP 1733-1742r. kaplica Bł. Wincentego Kadłubka 1733-1744r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów