KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

4    Klasztor (Zespół Klasztorny OO Cystersów)

Obecna funkcja:

sakralno-mieszkaniowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/2 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry, wymaga renowacji

Data wykonania ewidencji:

14.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Skrzydło wsch. 1 poł. XII w. skrzydła pn., pd. i zach. 2 poł. XV, rozbudowa 1728-1754r. zniszczony pożarem 1800r., częściowo zrujnowany po 1817r., rozbiórka skrzydła wsch. pocz. XX w. Cystersi objęli dawny kościół prywatny Gryfitów konsekrowany ok. 1109-1118r. Obecny wzniesiony na pocz. XIII w., konsekrowany w 1220r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów