KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

5    Dzwonnica (Zespół Klasztorny OO Cystersów)

Obecna funkcja:

sakralno-mieszkaniowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/3 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

wymaga remontu

Data wykonania ewidencji:

12.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Po spaleniu kościoła w 1726r. przekształcono go gruntownie wraz z klasztorem w latach 1728-54 przez opata Wojciecha Ziemnickiego. W trakcie prac powstała także dzwonnica ok. 1750 roku. Czworoboczna, o dwu kondygnacjach oddzielonych gzymsem i ściętych opilastrowanych narożach. W ścianach drugiej kondygnacji po jednym otworze dzwonowym, zamkniętym półkoliście wygięty nad otworami. Ozdobny hełm barokowy, czterodzielny, łamany, z wolutowymi spływami.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów