KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

6    Brama klasztoru (Zespół Klasztorny OO Cystersów)

Obecna funkcja:

wejście od strony północnej

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII wiek, 1738r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/4 z 25.06.2008r.

Stan zachowania:

zły, wymaga renowacji

Data wykonania ewidencji:

12.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Po spaleniu kościoła w 1726r. przekształcono go gruntownie wraz z klasztorem. W trakcie prac wybudowano również bramę główną od strony półn. w roku 1738, kamienna. Otwór zamknięty półkoliście ujęty w pary pilastrów, z trójkątnym zwieńczeniem o falistym konturze i trzema posągami śś. zakonników.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów