KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

7    Ogrodzenie - mur z basztami (Zespół Klasztorny OO Cystersów)

Obecna funkcja:

ogrodzenie zespołu klasztornego

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w., remont w 1980r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/5 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

zły, wymaga renowacji

Data wykonania ewidencji:

12.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Wokół ogrodu mur ogrodzeniowy u podstawy gotycki z 2 poł. XVIII wieku.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów