KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

8    Ogród (Zespół Klasztorny OO Cystersów)

Obecna funkcja:

ogród ozdobny

Materiał:

zieleń

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

A.99/6 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

 

Data wykonania ewidencji:

12.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Ogród ozdobny z XVII i XVIII w., aleje z pocz. XIX w. Układ przestrzenny zachowany w swojej ogólnej dyspozycji, zanikły ogrody warzywne i ozdobne. Zieleń zachowana jedynie w parku. W ogrodzie przyklasztornym, otoczonym murami z kolistymi basztami w narożach, który został założony na planie renesansowym, wśród wielu innych okazów rosną 250 i 300 letnie graby. Najpilniejszym postulatem konserwatorskim jest rekonstrukcja części parkowej.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów