KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

11    Linia kolei wąskotorowej Jędrzejów

Obecna funkcja:

kolejka turystyczna

Materiał:

 

Datowanie:

ok. 1915r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Dojazd

Lokalizacja archeologiczna:

15/90-60;16/90-60, osada, ślad osadniczy, początek epoki żelaza, późne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

446 obręb 4; 354 obręb 5; 497 obręb 6;154/1,154/2 obręb 8

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

A.1185/1 z dnia 20.02.1995r.

Stan zachowania:

zaniedbana

Data wykonania ewidencji:

01.04.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Fragment Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w obrębie miasta (tory zasadnicze, boczne, dodatkowe, rozjazdy, przepusty kolejowe oraz zasilacze wody na stacji Jędrzejów Osobowy Wąskotorowy) w granicach gruntów należących do PKP, zbudowane w latach 1915-1916, modernizowana w 1930 i 1954r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów