KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

12    Budynek mieszkalny, pl. T. Kościuszki 1

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 1

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

145 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

A.102 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

25.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z początku XVIII w., piętrowy, przykład architektury małomiasteczkowej osiemnastowiecznej, dach dwuspadowy. W 2010r. wymieniono pokrycie dachowe na blachę.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów