KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

13    Budynek użyteczności publicznej - muzeum

Obecna funkcja:

muzeum

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.,
przebudowany po 1970r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 7

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

241 obręb 6

Własność:

Powiat Jędrzejowski

Wpis do rejestru:

A.103 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

11.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Obiekt zabytkowy z roku 1712. Przykład architektury małomiasteczkowej z początku XVIIIw., jako dawna apteka.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów