KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

15     Budynek mieszkalny, pl. T. Kościuszki 22

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w. przebudowany po1910r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 22

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

263 obręb 5

Własność:

prywatna, spółdzielcza

Wpis do rejestru:

A.105 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

11.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek powstał ok. 1740 roku, przebudowany po roku 1910. Przykład zabudowy małomiasteczkowej XVIII-wiecznej. W budynku ozdobny, kamienny portal do piwnicy z rokokowym kartuszem, hierogramem IHS oraz napisem z datą 1740.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów