KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

16    Dwór i pozostałości parku ze śladami ogrodu gospodarczego - Brus

Obecna funkcja:

mieszkalna (w remoncie)

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Brus

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Brus 56, 55a

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

381/1, 381/2

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

A.95/1-2 z dnia 25.06.2008

Stan zachowania:

zły

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek mieszkalny (dawny dwór) oraz pozostałości parku jako założenie podworskie stanowi zespół zabytkowy z przełomu XIX i XX w. z parkiem krajobrazowym posiadającym elementy wcześniejszego ogrodu włoskiego.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów