KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

18    Linia kolei wąskotorowej Jasionna

Obecna funkcja:

kolejka turystyczna

Materiał:

 

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jasionna

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Jasionna

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

382 obręb 11

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

A.1185/1 z dnia 20.02.1995r.

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

25.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Fragment Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w obrębie wsi (tory zasadnicze, boczne i rozjazdy), w granicach gruntów należących do PKP, zbudowane w latach 1915-1916, modernizowane w 1930r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów