KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

19     Park - Lasków

Obecna funkcja:

park

Materiał:

zieleń

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Lasków

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Lasków

Lokalizacja archeologiczna:

obok stanowisko nr 11/89-60 osada, średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

668 obręb 14

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

A.106 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

18.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Park krajobrazowy wchodzący w skład zespołu dworskiego z XIX w., przekomponowany na przełomie XIX i XX w. i ok. 1930r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów