KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

20    Linia kolei wąskotorowej Lścin

Obecna funkcja:

kolejka turystyczna

Materiał:

 

Datowanie:

ok. 1915r.

Miejscowość:

Lścin

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Lścin

Lokalizacja archeologiczna:

15/90-60;16/90-60, osada, ślad osadniczy, początek epoki żelaza, późne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

552 obręb 15

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

A.1185/1 z dnia 20.02.1995r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

11.04.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Fragment Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w obrębie wsi (tory zasadnicze, przepusty kolejowe), w granicach gruntów należących do PKP, zbudowane w latach 1915-1916, modernizowane w latach 1930 i 1954.