KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

21    Kościół Parafialny pw. Św. Szczepana diakona, dzwonnica

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

drewniany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Minichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Minchów 71

Lokalizacja archeologiczna:

7/89-60 ślad osadniczy nr 7

Numer ewidencyjny działki:

256/2 obręb 21

Własność:

Parafia Św. Szczepana diakona

Rodzaj użytkowania:

sakralny

Wpis do rejestru:

A.107/1-2 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

25.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Kościół to cenny zabytek budownictwa drewnianego z XVIII w.(1765-1770) modrzewiowy, o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Pod całym budynkiem murowane podziemia powtarzające jego rzut, nakryte stropem. Kościół jednonawowy z krótkim, prawie kwadratowym prezbiterium, transeptem, dwiema czworobocznymi wieżami. Dachy dwuspadowe, nad transeptem ośmiodzielna kopuła na bębnie z wysoką latarnią, zwieńczoną cebulasto; wieże kryte daszkami namiotowymi z czworobocznymi latarniami o cebulastych hełmach. Dzwonnica jako zespół kościoła parafialnego p. w. św. Szczepana diakona wybudowana w 1768r. uległa spaleniu ok. 1960r., odbudowana ok. 1970.Konstrukcja słupowa, drewniana, szalowana. Czworoboczna o silnie ściętych opilastrowanych narożach. Nakryta daszkiem ośmiospadowym, zakończonym cebulasto, z chorągiewką.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów