KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

22    Park krajobrazowy w Mnichowie

Obecna funkcja:

park

Materiał:

zieleń

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Minichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Minchów 70

Lokalizacja archeologiczna:

obok stanowisko nr 2/89-60,rezydencja obronna, późne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

1053 obręb 21

Własność:

Powiat Jędrzejowski

Wpis do rejestru:

A.108 z dnia 25.06.2008r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

17.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Park został przekomponowany i powiększony w 2 połowie XIX w. i częściowo w początku XXw. Teren obejmuje również stawy i aleję dojazdowa, która łączy dawną rezydencję z kościołem.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów