KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

23    Linia kolei wąskotorowej Piaski

Obecna funkcja:

kolejka turystyczna

Materiał:

 

Datowanie:

XX w., ok. 1915r.

Miejscowość:

Piaski

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Piaski

Lokalizacja archeologiczna:

58/90-60 ślad osadniczy, późne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

309

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

A.1185/1 z dnia 20.02.1995r.

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

11.04.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Fragment Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w obrębie wsi (tory zasadnicze, przepusty kolejowe) w granicach gruntów należących do PKP, zmodernizowana w latach 1930 i 1954.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów